PREKIŲ KATALOGAS

Lietuvos Apeliacinio teismo sprendimas dėl neautorizuoto komercinės informacijos naudojimo
Lietuvos Apeliacinio teismo sprendimas dėl neautorizuoto komercinės informacijos naudojimo

Serpantino grupės įmonės jau 28 metus sėkmingai vykdo veiklą Lietuvoje, Latvijoje, Estijoje ir Rusijoje. Esame patikimas partneris savo klientams bei atsakingas darbdavys, siekiantis pripažinti, palaikyti ir puoselėti teisingumą, sąžiningumą, toleranciją, pagarbą. Grupei priklausanti įmonė UAB Serpantino paslaugos 2018 - 2019 metų periodu susidūrė su neetišku ir nesąžiningu elgesiu, kurį atliko konkuruojanti įmonė UAB „Technikos centro paslaugos“. Savo teises dėl nesąžiningos konkurencijos ir be leidimo naudojamos komercinės (konfidencialios) informacijos gynėme reikalaudami nutraukti neteisėtus veiksmus, tačiau į mūsų kreipimąsi nebuvo sureaguota, todėl įmonės vadovybė priėmė sprendimą ginti savo teises teisme. 2021 m. vasario 23 d. Lietuvos Apeliacinis teismas priėmė sprendimą, kuriuo patenkino UAB Serpantino paslaugos ieškinį pilna apimtimi, tai reiškia, kad buvo pripažinti neteisėti veiksmai dėl neautorizuoto komercinės informacijos naudojimo ir UAB Serpantino paslaugos iš atsakovų UAB „Technikos centro paslaugos“ ir kitų atsakingų fizinių asmenų buvo priteista viso 93.926,09 eurų. Šis teismo sprendimas yra svarbi žinutė mums visiems tiek grupės viduje tiek išorėje, kad sąžiningas elgesys, vertybėmis ir pagarba paremtas verslas yra veiklos pagrindas. Mūsų elgesys formuoja įmonės ir visuomenės kultūrą, todėl šis teismo sprendimas tai tik patvirtinimas, kad demokratinėje visuomenėje yra ginamos mūsų visų teisės. Serpantino įmonių grupė ir toliau kels sau aukštus verslo standartus, ieškos naujų galimybių, investuos į naujas technologijas bei inovatyvius sprendimus. Konfidencialios informacijos apsauga yra ir bus prioritetinis tikslas mūsų veikloje, siekiant apsaugoti mūsų, klientų ir darbuotojų informacijos bei įgytų kompetencijų komercinę vertę, tuo pačiu užtikrinti sąžiningą konkurenciją rinkoje. Viliamės, kad mūsų klientai ir partneriai prisidės prie šių tikslų, vertybių puoselėjimo visiems ūkio subjektams, siekiant užtikrinti tvarią valdyseną. Pagarbiai, Įmonės vadovybė